Autor Wątek: Dodawanie wyborców z zaświadczeniami  (Przeczytany 6542 razy)

Offline niestan

 • 1nowy
 • *
 • Wiadomości: 7
 • Reputacja +0/-0
 • Województwo: Mazowieckie
Dodawanie wyborców z zaświadczeniami
« dnia: Października 23, 2015, 12:42:44 pm »
Dla komisji obwodowych dostępny jest kontakt do osoby obsługującej Ewidencję Ludności w Urzędzie.

Czy urzędnik obsługujący ewidencję ludności powinna potwierdzić dane wyborcy dopisywanego przez komisję obwodową do spisu wyborców ?

Według mnie powinna, gdyż ma dostęp do całego spisu ludności w Polsce (tzw. źródło).

Czy jeśli nie zostanie ta osoba potwierdzona wtedy można odmówić wydania kart do głosowania ?
Przy okazji przydałoby się zapisywać numery PESEL takich wyborców i może sprawdzać, o ile to możliwe, czy nie głosowali już np. w miejscu zamieszkania/zameldowania ?

Offline krenciszex

 • 1nowy
 • *
 • Wiadomości: 3
 • Reputacja +0/-0
 • Województwo: Łódzkie
Odp: Dodawanie wyborców z zaświadczeniami
« Odpowiedź #1 dnia: Października 23, 2015, 01:44:52 pm »
Nie, komisja nie musi potwierdzać takich osób w ewidencji ludności.
Każde zaświadczenie o prawie do głosowania jest wydawane przez urząd gminy, i w momencie jego wydawania dana osoba jest skreślana ze spisu wyborców, w którym była obecnie zapisana.
Dodatkowo, na takim zaświadczeniu jest hologram, który uwierzytelnia zaświadczenie, tzn. że jest ono wydane przez odpowiedni organ, a nie wydrukowane w domu.
Poza tym, ewidencja ludności w urzędzie gminy ma dostęp do rejestru wyborców tylko w danej gminie, a w rejestrze PESEL (do którego mają dostęp wszystkie urzędy gminy w Polsce) nie ma informacji, w którym rejestrze/spisie wyborców jest dana osoba.

Offline niestan

 • 1nowy
 • *
 • Wiadomości: 7
 • Reputacja +0/-0
 • Województwo: Mazowieckie
Odp: Dodawanie wyborców z zaświadczeniami
« Odpowiedź #2 dnia: Października 23, 2015, 09:01:39 pm »
Dziękuję za informację. Identyczną otrzymałem z Urzędu.
Chciałbym jedynie zauważyć, iż tzw. system SRP (Źródło) od 1 marca zastąpił PESEL i ewidencje dowodów osobistych. A przynajmniej wszystkie urzędy powinny wykorzystywać już tylko jedną bazę obywateli - SRP. Wydaje mi się, iż aplikacja do obsługi spisu wyborców również wykorzystuje tylko SRP, a przynajmniej takie było założenie.
Zatem naturalne dla mnie byłoby wprowadzenie zmian do aplikacji obsługi wyborców, by można było uniemożliwić kilkukrotne głosowanie wyborcy posługującego się zaświadczeniem. A przynajmniej postulować takie zmiany aplikacji działających w urzędach.
Jeśli zatem mam wątpliwości co do danych wyborcy posługującego się zaświadczeniem, to nie mogę tego nigdzie sprawdzić. Natomiast wyborca z mojego obwodu jak najbardziej może być potwierdzony przez Urząd.
Wydaje mi się, iż jest to wada systemów wspierających wybory.
Przydałoby się jednak tzw. "odmiejscowienie" informacji o wyborcach.
Ale to na przyszłość ...

Offline krenciszex

 • 1nowy
 • *
 • Wiadomości: 3
 • Reputacja +0/-0
 • Województwo: Łódzkie
Odp: Dodawanie wyborców z zaświadczeniami
« Odpowiedź #3 dnia: Października 24, 2015, 11:36:41 am »
Znaczy, nie rozumiem, gdzie problem. Wyborca, który dostaje zaświadczenie, jest wykreślany ze "swojego" spisu wyborców i nie może tam zagłosować, nie mając zaświadczenia.
Gdy zgłosi się do jakiejkolwiek komisji z takim zaświadczeniem, jest tam dopisywany do spisu, a zaświadczenie jest mu zabierane, więc nie może zagłosować ponownie w innym obwodzie.
System SRP obsługuje rejestr PESEL i Rejestr Dowodów Osobistych - nie zastąpił tych rejestrów, tylko je obsługuje.
Spisy wyborców są tworzone na podstawie rejestru wyborców, który aktualizuje na bieżąco gmina.
Jak już wspomniałem, zaświadczenie zawiera hologram, więc nie jest możliwe skserowanie takiego zaświadczenia i głosowanie tyle razy, ile się chce.

Offline niestan

 • 1nowy
 • *
 • Wiadomości: 7
 • Reputacja +0/-0
 • Województwo: Mazowieckie
Odp: Dodawanie wyborców z zaświadczeniami
« Odpowiedź #4 dnia: Października 24, 2015, 02:02:08 pm »
1. Po wydaniu zaświadczenia wyborca może nie być skreślony z listy wyborców w "swoim" obwodzie, więc jest możliwość dwukrotnego zagłosowania.
2. System SRP gromadzi i udostępnia dane osobowe (nazwa PESEL2), natomiast  RDO to aplikacja, która odczytuje, zapisuje dane w SRP. RDO i inne podobne systemy w urzędach nie mają swoich baz danych osobowych, a wykorzystują dane z SRP. Tak wynika z dokumentacji systemu SRP opracowanego przez COI.
3. W gminach są zapewne w aplikacjach wykorzystujących dane SRP filtry na osoby obsługiwane przez dane gminy, co oznacza możliwość ich wyłączenia i odczytania danych osób z innych obwodów.
4. W dokumentacji COI brak jest informacji o systemie do obsługi wyborców, ale jeśli faktycznie gmina coś sobie tworzy obok SRP (jakąś swoją bazę danych - np. by generować listy wyborców), to oznacza możliwość wystąpienia licznych błędów w tak utworzonych spisach wyborców.
5. Chyba przydałby się audyt systemów informatycznych wspierających wybory ....

Offline krenciszex

 • 1nowy
 • *
 • Wiadomości: 3
 • Reputacja +0/-0
 • Województwo: Łódzkie
Odp: Dodawanie wyborców z zaświadczeniami
« Odpowiedź #5 dnia: Października 24, 2015, 03:01:52 pm »
Ad. 1. Wyborca JEST skreślany ze spisu wyborców, zawsze po uzyskaniu takiego zaświadczenia. Zaświadczenie można uzyskać do piątku poprzedzającego wybory (czyli teraz można było uzyskać je do wczoraj), a spis wyborców jest przekazywany przewodniczącemu komisji w przeddzień głosowania (czyli dzisiaj).
Ad. 2. Mylisz podstawowe pojęcia. SRP, czyli System Rejestrów Państwowych, to system informatyczny obsługujący rejestry: PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych (RDO) i Bazę Usług Stanu Cywilnego (BUSC). Jego "wizualną" częścią jest aplikacja ŹRÓDŁO, na której pracują wszystkie urzędy gminy w Polsce.
Ad. 3. Spisy wyborców, jak wspomniałem, są generowane na podstawie rejestru wyborców. Rejestr wyborców aktualizowany jest na bieżąco na podstawie danych z rejestru PESEL, czyli, jeśli ktoś zmienia adres stałego zameldowania, to jest wykreślany (automatycznie) z rejestru wyborców w gminie, w której był dotychczas wpisany. Nie ma możliwości "zobaczenia" wyborców wpisanych w spisie w innej gminie, gdyż systemy służące do prowadzenia rejestru wyborców, a także do generowania spisów, nie wysyłają danych do SRP.
Ad. 4. W dokumentacji brak jest takich informacji, gdyż SRP nie służy do obsługi rejestru wyborców. Gmina prowadzi rejestr wyborców w osobnym systemie na podstawie rejestru mieszkańców, który jest aktualizowany w czasie rzeczywistym danymi z rejestru PESEL.
Ad. 5. Jak wspomniałem wyżej, SRP nie służy do prowadzenia rejestru wyborców, więc nie ma czego audytować, co najwyżej system WOW opracowany przez PKW.

Offline niestan

 • 1nowy
 • *
 • Wiadomości: 7
 • Reputacja +0/-0
 • Województwo: Mazowieckie
Odp: Dodawanie wyborców z zaświadczeniami
« Odpowiedź #6 dnia: Października 24, 2015, 05:45:56 pm »
Ad.1. Akurat do mnie dostarczono spis wyborców na papierze bez jakichkolwiek podpisów, czy pieczątek urzędników z adnotacją: "Spis wyborców podpisano elektronicznie z up. Prezydent m. st. Warszawy Wioletta .......". Czy taki spis jest dokumentem ? Ten problem w kolejnym wątku.
Ad.2. Zgodnie z definicją SRP oznacza System Rejestrów Państwowych. System obejmuje takie rejestry jak: PESEL, RDO, BUSC, CRS i SOP. Termin "źródło" jest terminem potocznym, a faktycznie chodzi raczej koledze o CMOKU (następcy ZMOKU), który oznacza Centralny Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika. Powstał wskutek optymalizacji ZMOKU. Stanowi interfejs graficzny dla SRP.
Innymi słowy gminy i USC wykorzystują interfejs CMOKU do usług systemu SRP w zakresie: SOP, CRS, BUSC, RDO, które  z kolei wykorzystują PESEL, który również stanowi usługę SRP. PESEL udostępnia usługi aktualizacji, weryfikacji oraz udostępniania/wyszukiwania PESEL, ale też unieważnianie dowodów.
Zawsze stroną udostępniającą usługi jest system centralny SRP. Udostępniane usługi są wywoływane przez zainteresowane jednostki, które uzyskały uprawnienia do ich wywołania.
Posiłkuję się informacjami z dokumentacji technicznej, więc może ta dokumentacja jest niewiarygodna ?
Jeśli kolega twierdzi, że się mylę, to przydałoby się kolego podać źródło swoich informacji, prawda ?
Proszę o uzasadnienie, iż się mylę.
Ad.3. SRP to PESEL, przy wymeldowaniu wykorzystywana jest usługa aktualizacji systemu SRP, zatem Urzędy aktualizują PESEL, który jest immanentna częścią SRP. Brak możliwości "zobaczenia" wyborców z innych gmin jest najwyraźniej brakiem uprawnień tych urzędów do usługi udostępniania/wyszukiwania PESEL oferowanej przez SRP poprzez interfejs CMOKU/ZMOKU.
Ad.4. Gmina prowadzi również rejestr mieszkańców obok systemu SRP ??? Prowadzenie rejestru wyborców, czy rejestru mieszkańców obok SRP jest złamaniem założeń SRP i może prowadzić do niespójności w spisie wyborców. Wyłącznie w SRP (w jednym miejscu) miały być prowadzone spisy ludności. Dlaczego gminy prowadzą jakieś swoje własne rejestry ludności ???
Ad.5. Prowadzenie własnych rejestrów przez gminy obok SRP jest potencjalnie poważnym źródłem błędów w spisach wyborców. Stąd wydaje się, iż należy jak najszybciej pomyśleć nad audytem tych rejestrów gminy, gdyż zgodnie z wypowiedziami kolegi oprócz danych z PESEL gminy mogą wprowadzać do spisów wyborczych dane, których np. brak w SRP, a nawet wprowadzać do spisu wyborców dane niezgodne z SRP.
System WOW nie przetwarza danych z systemu SRP. Mam rację ?

Wnioski.
A. System SRP najprawdopodobniej nadal nie jest wykorzystywany przez gminy do tworzenia spisu wyborców.
Pomimo wydania sporych kwot na system SRP wydaje się, że gminy nadal wykorzystują własne systemy i dane. Najprawdopodobniej dlatego, iż nie ufają danym udostępnianym przez SRP.
B. Spisy wyborców mogą posiadać niespójne i niekompletne dane.
Systemy gmin nie są połączone ze sobą, toteż nie można wykryć duplikatów, niespójności i innych błędów we wszystkich bazach obsługiwanych odrębnie od SRP w gminach - do tego miał służyć SRP.
C. Audytu wymaga zarówno WOW jak i systemy generowania spisów wyborczych w gminach.